Forskning

Den systematiska genomgången av den salutogena forskningen mätt med Antonovskys frågeformulär för känsla av sammanhang (Sense of Coherence/SOC) fortsätter för tiden 2004-2010. En fortsatt systematisk genomgång av den salutogena forskningen kan ses som ett värdefullt inslag för att utveckla undervisningen vid skolan, dvs. forskning stöder undervisning.

 

 

Nedan kan du läsa om några pågående forskningsprojekt:
 

Salutogen handledning av chefer
Insamling och analys av data har skett vt 2011 och resulterat i en C-uppsats, ”Salutogen handledning av chefer. En undersökning om första linjens chefers uppfattningar av handledningen, Malin Jakobsson och Elin Nordstrand. Materialet bearbetas för en vetenskaplig publikation att sändas in till Work & Stress. Forskningsgruppen består av Monica Eriksson och Jan Winroth, OHK och Eva Lindskog Johansson, Tanums kommun.


Lärande som hälsofrämjande process.
En vetenskaplig artikel där man diskuterar lärandet som en hälsofrämjande process baserad på den salutogena teorin om hälsa och exemplifieras med en salutogen modell för handledning för studerande. Ett abstrakt är godkänt för muntlig presentation vid NU2012 – Gränslöst lärande, 17-19 oktober 2012, Göteborg. Bearbetning av en artikel pågår och skickas in till International Journal of Teaching and Learning in Higher Education (IJTLHE) alternativt Scandinavian Journal of Education. Projektet har beviljats LINA-medel om 30 000 sek. Publikationen framställs i samarbete mellan Monica Eriksson och Lena Nilsson, OHK. 


”Upplevd hälsa, empowerment och känsla av sammanhang (SOC) hos romer i Sverige”
är en studie med syftet att utveckla en AIL (arbetsintegrerat lärande) modell för utsatta grupper och minoriteter. Studien är en fortsättning på projektet ”Perceived health, well-being and quality of life of Roma people in the European Union – Sweden and Finland as examples. Forskningsprojektet leds av FD Leena Eklund, övriga medverkande är Kristine Crondahl, Monica Eriksson och Sven Hassler. 


En empirisk studie av Känsla av sammanhang bland Beduin Arabiska kvinnor (N=464) och faktorer som bidrar till att utveckla en stark känsla av sammanhang hos dessa kvinnor. Forskningssamarbetet sker med PhD Nihaya Daoud, PhD Orna Braun Levensohn och Professor Shifra Sagy vid Ben-Gurion University, Faculty of Health Sciences, Beer Sheva, Israel. Professor Sagy är tidigare kollega med Aaron och Helen Antonovsky. Det här samarbetet innebär att Föreståndaren får förmånen att bedriva forskning tillsammans med den innersta kärnan av salutogen forskning vid den institution som Aaron Antonovsky grundade i Beer Sheva. Artikel publicerad i Journal of Mental Health 2014. 

Daoud, N., Braun-Lewensohn, O., Eriksson, M. & Sagy, S. (2014). Sense of coherence and depressive symptoms among low-income Bedouin women in the Negev Israel. Journal of Mental Health.   

Tillbaka till topp