Forskningsöversikt Salutogenes
Det första steget i en genomgång av det salutogena forskningsområdet avslutades med Eriksson, M, "Unravelling the Mystery of Salutogenesis”, 2007. Denna forskningssammanfattning i form av en avhandling ger belägg för den salutogena forskning som uppmättes av Antonovsky’s skala för Sense of Coherence (SOC) 1992-2003.
 
Resultaten visade att:
1)    SOC- skalan verkar vara ett tillförlitligt och tvärkulturellt applicerbart instrument för att mäta hälsa;
2)   SOC har en huvudsaklig, rimlig och indirekt effekt på upplevd hälsa och livskvalitet;
3)    den förutsägbara kapaciteten av SOC är lovande; samt att
4)   den salutogena teorin ger ett värdefullt perspektiv för folkhälsa och hälsopromotionsforskning och – praktik
 unravelling_the_mystery_of_salutogenesis_442
Forskningssammanfattningen i sig tjänar som en introduktion till det salutogena forskningsområdet, men också som en handbok för forskare inom fältet. Boken är publicerad av Folkhälsans Forskningscentrum, Programmet för forskning i hälsofrämjande. Boken kan beställas genom författaren, monica.eriksson@hv.se för 50 euros + frakt.  
 
 ”Avhandlingen är ett viktigt bidrag till spridningen av kunskapen om salutogenesis, betydelsen av sammanhang och dess relation till hälsa”.

(Maurice Mittelmark, Professor och f.d. president för IUHPE, 2007)      
 
 
Analysen av ytterligare studier från 2004 och framåt, fortsätter. Ett arbete som skapar evidens för artiklar och föreläsningar. För varje artikel finns en detaljerad översiktsprotokoll. Protokollerna finns tillgängliga på en webbaserad databasunder konstruktion, se Databas.