Goda exempel på praxis


Sidan är under uppbyggnad. Mer information kommer innom kort.

Denna sektion syftar till att beskriva projekt och initiativ för att implementera det salutogena perspektivet i praktiken. En kort orientering tillsammans med kontaktinformation presenteras. Om Du driver projekt inom fältet god och bästa praktik, var vänlig och dela dina erfarenheter och kunskap med oss genom att maila Monica Eriksson, monica.eriksson@hv.se. Tack för ditt utmärkta bidrag!

Exempel från Sverige

Hälsopromotion i den svenska försvarsmakten – en salutogen strategi för god hälsa och hög prestation.

En poster presenterar idén och metoden bakom den innovativa strategin för att främja hälsa och The final report Health promotion in Swedish Armed Forces, (på svenska) Stockholm 2010.

För mer information om strategin och implementeringen var vänlig och kontakta Jennie Andréen, e-mail jennie.andreen@mil.se