iuhpe_logo_170
 
IUHPE Global arbetsgrupp om salutogenes (GWGS)
Den globala arbetsgruppen för salutogenes är en av IUHPEs fyra globala arbetsgrupper som var och en arbetar med centrala frågor för den globala hälsopromotionsutvecklingen. Folkhälsans forskningscentrum, Hälsopromotionsforskningsteamet, koordinerar IUHPEs globala arbetsgrupp för salutogenes sedan världskonferensen i Vancouver i juni 2007.
Den första konkreta aktiviteten var ett internationellt forskningsseminarium om salutogenes som arrangerades av Folkhälsan i Helsingfors, Finland 12-13 maj 2008 och föregicks av en doktorandkurs 5-9 maj 2008. Ett första nyhetsbrev publicerades 2007 och det andra 2009.
                                                                                                                                                   Den andra aktiviteten var det 2:a Internationella forskningsseminariet om salutogenesis vid Folkhälsan i Helsingfors, Finland 14-16 maj, 2009. Huvudtemat för seminariet var mental hälsopromotion och dess anknytning till salutogenes.
Det 3:e Internationella forskningsseminariet om salutogenes: Undersökning av SOC determinanterna för hälsa hölls i Genéve 11 juli, i anslutning till IUHPE:s 20:e världskonferens om hälsopromotion. Se programmet. Inom ramen för världskonferensen hölls ett plenum: Förändring – ja, vi kan: den vetenskapliga grunden för salutogenesis för hälsopromotion. Det arrangerades också två workshops, en med temat att bygga en salutogen handlingsmodell för hälsopromotion och en med temat arbetsplats och salutogenesis.
Det 4:e Internationella forskningsseminariet om salutogenesis: Ungdomshälsa och livskvalitet: forskning om ålder och kön, 30-31 maj 2011, hölls i Trollhättan, Sverige. För detaljerad information om programmet och presentationerna, se Salutogenesis, det 4:e internationella forskningsseminariet.
Det 5:e Internationella forskningsseminariet om salutogenesis arrangerades vid Trondheims Universitet, NTNU, Centrum för hälsopromotion och resurser, Trondheim, Norge, i anslutning till ett Internationellt Forum för Hälsopromotionsforskning, 6-9 augusti, 2012.
För kommande händelser, se Aktuellt.