The Interuniversity College for Health and Development Graz / Castle of Seggau

Universitet har sedan 2000, respektive 2004, gett två kurser: “MSc Complementary & Psychosocial Health Sciences” och “MSc Child Development and Health”. Båda två master programmen var godkända enligt the Austrian Law on University Studies (27-28) (det senaste godkännandet i 2009). I 2007 finansierades i Schweiz en utvidgning av skolan på grundlag av Paramed, Baar, och skolan ombildades till en självständig Hochschule für Gesundheit und Entwicklung, Högskola för hälsa och utveckling? enligt Schweiziska regelverk i 2009.

Boken “Unraveling the mystery of health”, i antingen engelsk eller tysk version, är obligatorisk litteratur för alla studenter. Studenterna får bekanta sig med bokens koncept, den salutogena modellen, SOC (KASAM) etc., ocks vid särskilda föreläsningar. Vidare görs studenterna bekanta med den föreslagna begränsade möjligheten att ändra vuxnas SOC. Det ägnas speciellt intresse för detta område.

Skolan har de senaste 12 åren utfört diverse studier där de har använt sig av SOC enkäten för att undersöka hur SOC kan hjälpa professionella. http://www.inter-uni.net (Forschung / SOC)

 

 

För ytterligare information, var god kontakta:

Professor Christian Endler

Interuniversitäres Kolleg für Gesundheit und Entwicklung Graz /Schloss Seggau

A-8042 Graz, Petrifelderstr. 4

www.inter-uni.net