Mittuniversitetet

Avsiktsförklaring avseende samverkan inom området forskning i hälsofrämjande med särskild inriktning mot arbetslivet mellan Högskolan Väst, Centrum för Salutogenes och Mittuniversitetet, Avdelningen för Hälsovetenskap.

Läs avsikstsförklaingen här.