Mölndal stad

Ledarutvecklingsprogram Mölndals stad

Högskolan Väst genomför hösten 2011 och våren 2012 en uppdragsutbildning i form av ett ledarutvecklingsprogram för 65 chefer inom Mölndals stad. Innehållet i programmet förenar teori (salutogenes) och praktik med fokus på ledarskap och medarbetarskap och hur detta kan förenas med utveckling av hälsa på arbetsplatsen. Totalt omfattar uppdragsutbildningen 15 heldagar. Därutöver har en utbildning riktad till Nämndledamöterna för Vård och omsorg genomförts i september 2012. Kursledare är Jan Winroth och Monica Eriksson.