Pågående samarbetsprojekt
 

Salutogenes i arbetslivet – Forskning och utveckling

I samarbete med ett flertal organisationer och företag pågår ett hälsopromotivt forsknings- och utvecklingsprojekt i arbetslivet. Syftet med projektet är att:
  • främja en positiv hälsoutveckling på arbetsplatser
  • stärka arbetskapaciteten
  • främja en god livskvalitet på arbetsplatser
  • utveckla kapaciteten att identifiera och använda motståndsresurser i den omedelbara omgivningen för att upprätthålla och utveckla en stark känsla av sammanhang


Utifrån ett salutogent perspektiv (Antonovsky) läggs fokus på anställdas kapacitet, potential, resurser och kompetens snarare än oförmågor. Forsknings- och utvecklingsprojektet genomförs på olika organisationsnivåer, på operationella ledare samt bland medarbetare.