Publikationer

 

 

För beställning och närmare information se

https://www.liber.se/Hogskola/Medicin/Samhallsmedicin/Folkhalsovetenskap/Salutogenes/

                                             salutogenesboken_liber_2835 

 

 

 

prm_health_stress_and_coping_01.

 

 

 

Aaron Antonovskys första bok Health, Stress and Coping (Jossey-Bass, 1979) görs nu avgiftsfritt tillgänglig i elektronisk form. Vänligen fyll i copyright form och återsänd detta till Avishai Antonovsky. Du erhåller sedan en personlig kopia av boken.

 

 

rev_copyright_form__health_stress_and_coping_ebook.doc_2017_01.pdf

 

 


 

Det första steget i en genomgång av det salutogena forskningsområdet avslutades med Eriksson, M, "Unravelling the Mystery of Salutogenesis”, 2007. Denna forskningssammanfattning i form av en avhandling ger belägg för den salutogena forskning som uppmättes av Antonovsky’s skala för Sense of Coherence (SOC) 1992-2003.

unravelling_the_mystery_of_salutogenesis_442

Forskningssammanfattningen i sig tjänar som en introduktion till det salutogena forskningsområdet, men också som en handbok för forskare inom fältet. Boken är publicerad av Folkhälsan Research Centre, Health Promotion Research Programme (Folkhälsans Forskningscentrum, Hälsopromotionsforskningsprogram). Boken kan beställas genom författaren, monica.eriksson@hv.se, för 50 euros + frakt.

”Avhandlingen är ett viktigt bidrag till spridningen av kunskapen om salutogenesis, betydelsen av sammanhang och dess relation till hälsa”.

(Maurice Mittelmark, Professor och f.d. president för IUHPE, 2007)

 

 

 

 


 

 

BESTÄLLNING AV BOKEN "THE HITCHIKER`S GUIDE TO SALUTOGENESIS"

OM DU VILL DU BESTÄLLA BOKEN, VAR GOD SKICKA DIN BESTÄLLNING TILL salutogenesis_cover_1_796_01

gwgsal@gmail.com

DU KOMMER MOTTA EN FAKTURA OCH ETT BANKKONTONUMMER. SÅ SNART
VI HAR MOTTAGIT DIN BETALNING SKICKAS DIN ORDER TILL DIN ADRESS.
PRIS PR. KOPIA 30 € PLUS FRAKTKOSTNADER (CA 7 € INOM EUROPA).


För ytterligare information var god kontakta:

Bengt Lindström, bengt.lindstrom@svt.ntnu.no

 

  

 

 

 


 

 

På franska!

Den franska upplagan har nyligen utkommit!

Lindström B, Eriksson M. La Salutogenѐse. Petit guide pour promouvoir la santé. Les Presses de l`Université Laval.

Beställ boken här.

 

 

 

 la_salutogenese__hhg_franska_1802_01                                                                           

    

  


 

 

På spanska!

Lindström B, Eriksson M. Guía del autoestopista salutogenico.  

Camino salutogénico hacia la promoción de la salud.

In Spanish. Girona 2011. Universitat de Girona.

Var god att beställa boken här.

 

 

 

 

camino_salutognico_hacia_la_promocin__300

 

 


 

 

Ny bok!

Exploring Mental Health: Theoretical and Empirical Discources on Salutogenesis

Claude-Hélène Mayer and Christina Krause (Eds.)

Pabst Science Publishers - ISBN 978-3-89967-810-9

prm_exploring_mental_health_648

 

 

 Utvalda publikationer om salutogenes


2010

Lindström B, Eriksson M. The Hitchhiker's Guide to Salutogenesis. Salutogenic pathways to health promotion. Helsinki December 2010.

Lindström B, Eriksson M. Guíja del autoestopista salutogénico. Camino salutogénico hacia la promoción de la salud. Girona 2011. Universitat de Girona.

Lindström B, Eriksson M. From health education to healthy learning: Implementing salutogenesis in educational science. Scandinavian Journal of Public Health, 2011;39(Suppl 6):85-92.

Lindström B, Eriksson M. From healthy settings to sustainable healthy societies. The salutogenic approach to planning and health promotion. World Health Design, April 2011, 66-75.

Eriksson M, Lindström B. Bringing it all together - The salutogenic response to some of the most pertinent public health dilemmas. In: Morgan A, Davies M, Ziglio E. (Eds.) Health assets in a global context: Theory, methods, action. Springer, New York, 2010, pp. 339-352.

1. Lindström B, Eriksson M. A salutogenic approach to tackling health inequalities. In: Morgan A, Davies M, Ziglio E (Eds.) Health assets in a global context: Theory, methods, action. Springer, New York, 2010, pp. 17-40.

Lindström B, Eriksson M. The salutogenic approach to health promotion.[In Finnish]. In: Pietilä A-M. (Toim.) Terveyden edistäminen, teorioista toimintaan. WSOY. Porvoo 2010.

Eriksson M, Lindström B. Life is more than survival: Exploring the links between Antonovsky’s salutogenic theory and the concept of resilience, some conceptual considerations. In: Kathryn M.Gow and Marek J. Celinski (Eds.) Wayfinding Through Life's Challenges: Coping And Survival. New York: Nova Science Publishers, 2011, In press. 


2009

Lindström B, Eriksson M. The salutogenic approach to the making of HiAP/Healthy Public Policy: illustrated by a case study. Global Health Promotion 2009; 16(1):17-28.

Kalland M, Von Koskull M, Pajulo M, Rancken-Lutz Y, Forsten C, Vestergård U, Andersson G. Parents First. Intervention for early phase parenting among first-time parents. Swedish manual for group leaders. Folkhälsans Förbund.


2008

Lindström B, Eriksson M. The salutogenic theory focuses on the resources of the good life. [In Finnish]. Suomen Lääkärilehti 2008;63(6):517-519.

Lindström B, Eriksson M. Salutogenesis – Health in the River of Life. [In Swedish]. Suomen Lääkärilehti 2008;63(6):519a-519b.

Eriksson M, Lindström B. A Salutogenic Interpretation of the Ottawa Charter. Health Promotion International, 2008: doi:10.1093/heapro/dan014.

Eriksson M, Lindström B. Promoting mental health - Evidence of the salutogenic framework for a positive health development. European Psychiatry, 2008;23(Suppl. 2):S83.

Eriksson M, Lindström B. Focusing on resources of health: The contribution of the salutogenesis for health promotion and education. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology, July 20-25.2008, Berlin, Germany. International Journal of Psychology.2008;43(3-4):269.

Suominen S, Lindström B Salutogenesis. Editorial. Scandinavian Journal of Public Health 2008;36(4):337-339.2007

Eriksson M, Lindström B. Antonovsky's Sense of Coherence Scale and It's Relation With Quality of Life - A Systematic Review. J Epidemiol Community Health, 2007;61:938-944.


Eriksson M. Unravelling the Mystery of Salutogenesis. The evidence base of the salutogenic research as measured by Antonovsky's Sense of Coherence Scale. Åbo Akademi University Vasa. [Doctoral thesis]. Folkhälsan Research Centre, Health Promotion Research Programme, Research Report 2007:1. Folkhälsan. Turku 2007.

Lindström B, Eriksson M. Go, Canada, Co! The Interplay of Canadian and Nordic Health Promotion. In: O'Neill M, Pederson A, Dupéré S, Rootman I. Health Promotion in Canada. Critical Perspectives. Toronto 2007.

Eriksson M, Lindström B, Lilja J. A sense of coherence and health. Salutogenesis in a societal context: Åland - a special case? J Epidemiol Community Health, 2007;61:689-694.


2006

Olausson B, Utbult Y, Hansson S, Krantz M, Brydolf M, Lindstrom B, Holmgren D. Transplanted children's experiences of daily living: children's narratives about their lives following transplantion. Pediatr Transplant 2006;10(5):575-585.

Lindström B, Eriksson M. Contextualising salutogenesis and Antonovsky in public health. Health Promotion International 2006;21:238-244.

Eriksson M, Lindström B. Antonovsky's sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2006;60:376-381.2005

Lindström B, Eriksson M. The salutogenic perspective and mental health. In: Herrman H, Saxena S, Moodie R. (eds.) Promoting mental health. Concepts, emerging evidence, practice. Geneva. WHO. 2005, pp. 50-51.

Koelen MA, Lindström B. Making healthy choices easy choices: the role of empowerment. European Journal of Clinical Nutrition 2005;59(suppl 1):10-16.

Lindström B, Eriksson M. Salutogenesis. Journal of Epidemiology and Community Health 2005;59:440-442.

Eriksson M, Lindström B. Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health 2005;59:460-466.

Lindström B, Eriksson M. Professor Aaron Antonovsky (1923-1994): the father of the salutogenesis. Journal of Epidemiology and Community Health 2005;59:511.


 

Tillbaka till topp

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Eriksson M. (Red.) Salutogenes - om hälsans ursprung. Från forskning till praktisk tillämpning. Stockholm: Liber.