SOC - frågeformuläret
 
Samstämmig valilditet refererar till överenskommelsen mellan experter om att ett mått är giltigt, ett rimligt krav för bestämning av SOC-skalans giltighet (Eriksson, 2007). De flesta studierna som utgått från originalskalorna (SOC-29, soc-13) i vetenskapliga discipliner som medicin/psykiatri/psykologi, folkhälsa/hälsovetenskap, sjukvård, sociologi, socialt arbete och pedagogik.
Obs! Samtliga versioner och översättningar av SOC skalorna är upphovsrättsskyddade och tillhör Dr. Avishai Antonovsky. Tillstånd krävs för att publicera skalorna i t.ex. olika slag av avhandlingar. Särskilda restriktioner gäller för distribution av frågeformuläret elektroniskt. Tillstånd kan  kostnadsfritt erhållas för forskningsändamål.

För att erhålla tillstånd vänligen kontakta Docent Monica Eriksson, Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Trollhättan, Sverige:
monica.eriksson@hv.se
, eller Professor Bengt Lindström, NTNU, Universitetet i Trondheim, Norge: bengt.lindstrom@svt.ntnu.no.

Ansök här.