Närbesläktade begrepp

 

Salutogenes är mer än bara ett mått på känsla av sammanhang (SOC) Idag finns det flera begrepp inom ramen för det salutogena perspektivet. Samtliga utgår från att hälsa är en resurs för livet och öppnar vägen för lösningar. Idag talar vi om ett salutogent paraply.
 
 

salutogenes_paraply_ny_3_838_01  

 

Intressanta begrepp är blant annat: Blomstring (Keyes), Inlärd optimism (Seligman), Tillhörighet (Blum), Empowerment (Freire; Laverack), Livskraft/Resilience (Fonagy; Rutter; Walsh; Werner).

Sidan är under uppbyggnad. Begrepp och teorier kommer förklaras senare.