Styrgrupp


Styrgruppen för process- och utveckling består av interna ledamöter som representerar institutionens olika ämnesområden. Styrgruppen ansvarar för samordning och helhetssyn på utvecklingen. Personer vid avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap, som sedan lång tid tillbaka varit involverade i hälsovetarprogrammet och med ett genuint intresse av det salutogena perspektivet på hälsa och hälsofrämjande, bildar styr- och processgruppen med ansvar för den dagliga verksamheten. Styrgruppen kan vid behov bjuda in olika personer med olika kompetenser. Gruppen sammanträder 1 gång per månad. 
  

                  

 monica_eriksson_130_01

 hragun_thumb_130

 se_boman_bild_130_01

 hkan_nunstedt_670_01

 jan_winroth_130

 bild_christer_sorbring_131

Monica Eriksson

Hrafnhildur Gunnarsdottir

Åse Boman

Håkan Nunstedt

Jan Winroth

Christer Sorbring

PD, Docent Lektor Folkhälsovetenskap Salutogenes IH

Föreståndare för Centret

FD, Lektor i vårdvetenskap, IH

FD, Lektor
Vårdvetenskap IH

FD, Lektor
Vårdvetenskap
Biträdande prefekt, IH

 

Lektor Pedagogik  IH

Universitets-adjunkt  Personalarbete        IH

bild_sven_hassler_130 margarethaherrmanfildrietnologikulturvetenskap_200
Sven Hassler Margaretha Herrman

FD, Lektor Folkhälsovetenskap IH

FD,Docent   Lektor Kulturvetenskap IH