Samverkan med Trollhättans stad

Ett av profilområdena i salutogent center är arbetsliv och hälsa. Här arbetar vi med ett antal spår och aktiviteter. Ett av dessa är att vi samverkar med Trollhättan stad. Under 2011 genomförde vi 4 halvdagar med salutogen handledning för delar av personalkontoret och Hälsan (inbyggd företagshälsovård). Vi utgör även en del i ett utvecklingsarbete som sker mellan Trollhättans stad och Högskolan Väst. Fokus ligger här på ledarskapsutveckling. Här arbetar vi i samverkan där Trollhättans stad representeras av personalchef, två förvaltningschefer, chefen för Hälsan, utvecklingsledare och en som mer specifikt arbetar med arbetsmiljöfrågor. Från Högskolan Väst är vi 4 representanter som på olika sätt arbetar med ledarskapsfrågor. Samverkan har resulterat i att vi deltagit på olika ledarskapsdagar och att vi tillsammans utvecklat ett ledarutvecklingsprogram som vi nu genonför för första gången. Detta är planerat att ges även nästa år