Västra Götalandsregionen

Sidan är under uppbyggnad. Mer information mommer inom kort.


Samverkan med Folkhälsokommittén vid Västra Götalandsregionen sker på olika sätt:


Diskussioner med Folkhälsokommittén angående samverkan inom hälsofrämjande har förts under året. Det resulterade i en avsiktsförklaring avseende samverkan inom området hälsofrämjande mellan Högskolan Väst och
Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen. Avsiktsförklaringen undertecknades och manifesterades den 22 november 2011 i samband med den nationella nätverksdagen i salutogenes (Dnr 2011/935). Under 2012 har arbetet med att konkretisera avsiktsförklaringen fortsatt. Ett förslag till aktivitetsplan bearbetas för närvarande. Här kan du läsa avsiktsförklaringen